Skip to main content

Pravno obaveštenje

 

Pravne informacije

Izjava o korišćenju Internet stranica

Internet stranice postavljene su sa namerom informisanja šire javnosti o ponudi grupe i usluga koje nudi. Molimo Vas da se kao posetilac Internet stranica, pridržavate dole navedenih uslova. Pristupom našim stranicama potvrđujete da priznajete i prihvatate te uslove.

Informacije
Vlasnik stranica VCAG d.o.o. trudiće se da pruži ispravne i najnovije informacije. Zadržavamo pravo na menjanje sadržaja internet stranica i/ili prestanak dopunjavanja istih, u svakom trenutku, bez ikakvog prethodnog upozorenja i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za obnovu internet stranica.

Zaštićeni znakovi
Svi znakovi na stranicama zaštićeni su, osim ako vlasnik stranica ne odredi drugačije. To uključuje sve vlasnikove logotipe (logotipi proizvoda i korporativne logotipe) kao i znakove. Upotreba znakova dozvoljena je samo uz prethodnu dozvolu vlasnika Internet stranica.

Ograničenje odgovornosti
Sve tekstove, slike i ostale sadržaje koji su prikazani na našim Internet stranicama, izabrao je i uredio vlasnik Internet stranica i isključivo su informativne prirode. Shodno tome, vlasnik u slučaju posetiočeve želje sarađivanja sa njim na poslovnom nivou ne odgovara za preciznost i tačnost navedenih podataka. Osim u slučaju namerno izazvane štete, koja bi proizilazila iz vlasnikova namernog zavaravanja ili koja bi nastala zbog vlasnikove nemarnosti, vlasnik ili bilo koje drugo pravno ili fizičko lice, koje je učestvovalo u nastajanju tih Internet stranica, ne odgovara ni za kakvu posrednu, neposrednu, posebnu ili slučajnu štetu, koja bi nastala zbog posetiočevog pogrešnog tumačenja sadržaja Internet stranica. Intelektualno vlasništvo na Internet stranicama, uključujući patente, znakove i autorska dela, zaštićeno je. Ništa na našim Internet stranicama ne sme biti korišćeno ili prikazano na bilo koji način bez službene dozvole vlasnika Internet stranica. Internet stranice takođe uključuju informacije trećih lica kao i povezivanje sa Internet stranicama trećih lica. Ipak, vlasnik Internet stranica ne poznaje sadržaj informacija, uključenih na Internet stranicama trećih licaa i zato ne preuzima nikakvu odgovornost za tamo navedene informacije.

Zaštita privatnosti
Na Internet stranicama vlasnik prikuplja kontakt informacije i neke lične podatke onih posetioca koji bi želeli doći do informacija, te u tu svrhu kontaktiraju vlasnika ili se pretplaćuju na publikacije vlasnika Internet stranica. Svi detalji nalaze se u Izjavi o zaštiti ličnih podataka. Isključivu odgovornost za verodostojnost ličnih podataka i kontakt informacija preuzimaju posetioci. Kontakt informacije vlasnik upotrebljava za uspostavljanje veza sa posetiocem, kada je to potrebno ili kada posetilac sam to želi. Lične podatke i kontakt informacije vlasnik ne upotrebljava u druge svrhe te ih ne otkriva trećim korisnicima. IP adresu posetioca vlasnik može upotrebiti kod pronalaženja poteškoća na mreži i uređivanju Internet stranica. Internet stranice takođe sadrže povezivanje sa stranicama trećih osoba. Vlasnik ne preuzima odgovornost za poštovanje privatnosti i sadržaja stranica trećih osoba.

Vlasnik Internet stranica:
VCAG d.o.o.
Leskoškova 2
1000 Ljubljana
Slovenija


Izjava o zaštiti ličnih podataka

  1. Vođe zbirke ličnih podataka prikupljenih preko ove internet stranice su (i.) prodavatelj {companyName}, {companyAddress}, {companyPostalCode} {companyPostOffice}, (ii.) društvo VCAG doo Podgorica, bulevar Dr.Ibrahima Koristovića bb, Crna Gora i (iii.) društvo KMAG d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana, Slovenija, kao zajednički vođa zbirke i odvojeno svaki kao odvojeni vođa zbirke (u nastavku kao »mi« ili »vođe zbirke« odn. »vođa zbirke«).
  2. Vaše lične podatke prikupljamo samo ukoliko se sami odlučite da nam ih date, odnosno saopštite. Davanjem podataka dajete i saglasnost da vođe zbirke ličnih podataka (zajedno ili svaki odvojeno) vaše lične podatke i informacije čuvaju, obrađuju i koriste za sledeće svrhe: komunikacija sa vama, statistička obrada, segmentacija potrošača, obrada prošlog ponašanja kod kupovine, slanje ponuda, gradiva i pozivnica, izvođenje direktnog marketinga (preko telefona, e-pošte, SMS poruka i obične pošte), kao i telefonsko, pismeno i elektronsko anketiranje.
  3. U svrhu pružanja usluga, a u skladu s vašom saglasnošću, vaše lične podatke možemo davati i ovlašćenom zastupniku VOLVO ili nekom od naših ugovornih izvršioca obrade ličnih podataka, zbog čega s vama u kontakt može doći i neko od tih lica. Osim prethodno navedenih lica, vaše lične podatke nećemo davati nijednom trećem licu.
  4. Vaše lične podatke ćemo početi obrađivati u skladu s važećim Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Obrada znači prikupljanje, čuvanje ili spajanje podataka u zbirkama ličnih podataka, menjanje, upotrebu ili objavljivanje, uključujući i prenos, izmenu, blokiranje i brisanje. Vaši lični podaci će se čuvati i koristiti do vašeg eventualnog pismenog opoziva. Lični podaci koje nam dajete preko ove internet stranice mogu se spajati s vašim ličnim podacima koje smo dobili preko naših zastupnika. Prikupljeni lični podaci neće se koristiti u suprotnosti s vašom datom saglasnošću.
  5. U vezi sa zaštitom ličnih podataka garantujemo vam da po pitanju njihove zaštite, osiguranja, vođenja evidencije zbirke ličnih podataka i drugih prava i obaveza, pružamo sve odgovarajuće tehničke i organizacione mere potrebne za sigurnu obradu i u celini poštujemo važeće zakonodavstvo koje uređuje zaštitu ličnih podataka.
  6. Prikupljanje vaših ličnih podataka je dobrovoljno. Ukoliko ne date dozvolu za obradu ličnih podataka nećemo vas moći obaveštavati o novim proizvodima i uslugama, reklamnim akcijama odnosno inače komunicirati sa vama. Svoju dozvolu za obradu podataka možete bilo kada opozvati, takođe možete bilo kada zahtevati uvid, prepis, kopiranje, dopunu, popravak, blokiranje ili brisanje vaših ličnih podataka i to tako da nas pismeno kontaktirate na adresu: Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija ili pošaljete elektronsku poruku na adresu: info@vcag.net.